27.4.2014 | redakce | knihovna

národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Jedním z vážných problémů týkajících se celé společnosti, je dopravní nehodovost. Proto vláda neustále usiluje o snižování počtu usmrcených snížením nehodovosti. Ministerstvo dopravy České republiky vydalo strategii (platnou pro roky 2011-2020), která se bude snažit zvýšit bezpečnost silničního provozu v České republice. Jakým způsobem toho chce dosáhnout se dozvídáme v příloze.

více v příloze .pdf

Zdroj: ibesip.cz