audit řidiče

obrázok
Je analýza (ne)řidiče motorového vozidla s cílem provést rozbor současných znalostí a dovedností ohledně bezpečné jízdy. Pomocí auditu se zjišťuje schopnost řídit vozidlo, a také zkoumáme (ne)řidičův potenciál. Audit umožňuje analyzovat současný stav, slabé a silné stránky, poznatky, postoje, chování, smýšlení, zkušenosti a výsledky. Tím můžete lépe definovat charakteristiky (ne)řidiče. 

Získané vstupy a výstupy lze použít nejen na úrovni jednotlivce, ale také na úrovni společnosti. Firma získá kompletní přístup ke všem získaným informacím o proškolení svých jednotlivců, jakož i jejich statistiky.

 

bližší informace


Specialisté a zkušení instruktoři připravili několik lekcí s množstvím video kapitol, ve kterých jsou nepravidelně rozmístěny audit otázky. Jedná se dohromady o desítky, až stovky otázek různých kategorií. Koordinovaná činnost analýzy řidiče, která probíhá ve více fázích, je celá zaznamenána a poskytnuta jednak jednotlivci, ale i firmě. Jedná se o historii vzdělávání, odpovědí a porovnávání. Po přihlášení je Vám vše k dispozici v moderních interaktivních tabulkách. Audit také slouží jako podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí v zásadních otázkách: "Jak dál v dopravní bezpečnosti a velké nehodovosti?"


výhody

 
  1. zhodnocení priorit: zaměřujeme se hlavně na otázky týkající se postoje a chování k bezpečnosti
  2. definice (ne)řidiče: kultura a charakteristika (ne)řidiče, celková orientace v oblasti silniční dopravy
  3. optimalizace výdajů: cílem je plně identifikovat potenciál a problematiku jednotlivce i firmy
  4. vhodné rozhodnutí: pud sebezáchovy, poznání a zvládnutí situací, potenciál do budoucna
  5. dopravní předpisy: zákony a povinnosti, dodržování pravidel, úroveň odborných znalostí
  6. archivní databáze: historicky zaznamenané všechny vyplněné otázky: správné, nesprávné či volné
  7. zpětná vazba: ohodnocení e-Learningu školy bezpečné jízdy a zlepšování Vaší spokojenosti

pro SR | vývojoví a hlavní partneři | pro ČR