obrázoknejvětší o nás prozradili

Mondi SCP, a.s.


„Na základe dobrej skúsenosti z minulosti sme sa rozhodli opäť osloviť dodávateľa s kurzom bezpečnej jazdy v teréne, ktorá sa odohrala v marci 2012. Vysoko si ceníme dôslednú prípravu, individuálny prístup, prepojenie s praxou a praktickosť výcviku pod vedením Stanislava Trošku s jeho tímom. Dôraz na bezpečnosť jazdy, tréning zvládnutia krízových situácií na cestách a uvedomenie si schopností seba aj svojho vozidla viedlo absolventov k zodpovednejšiemu prístupu k jazdeniu na cestách a bezpečnosti nie len v práci, ale najmä mimo nej. Veľmi si oceňujeme ústretovosť voči individuálnym požiadavkám, osobné venovanie sa každému účastníkovi kurzu a rôznorodosť nacvičovania akcií a situácií. Kurz bol vedený veľmi profesionálne a sofistikovane, všetky otázky boli plnohodnotne zodpovedané a poučnosť bola veľmi vhodne vyvážená zábavou, čo bolo príjemným spestrením celého kurzu. Ďakujeme v mene celej spoločnosti Mondi SCP a odporúčame pána Trošku s jeho tímom aj iným firmám a osobám. Takéto kurzy bezpochyby vedú k bezpečnejším cestám na celom Slovensku a v zahraničí.“
 
S pozdravom Peter Jakubík
riaditeľ  ľudských zdrojov

Mondi SCP, a.s.
 

U.S.Steel Košice, s.r.o.

„Dodávateľ spolupracuje s našou spoločnosťou od začiatku roka 2010. Postupnou spoluprácou sme zvyšovali nároky a počty poskytnutých vodičov na preškolenie, pretože sme vysoko ocenili jeho vynikajúce výsledky vďaka proaktívnemu prístupu, dôslednosti, prispôsobiteľnosti sa našim požiadavkám a vo veľkej miere zodpovednosti voči prevedeniu objednanej služby. Dodávateľ týmto pomáha prispievať k naplneniu našich cieľov v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Výsledkom je viac ako dve tisíc preškolených vodičov v defenzívnom a predvídavom správaní možných krízových situácií v bežnej premávke. Oceňujeme prístup vedenia spoločnosti a ďakujeme p. Stanislavovi Troškovi za systematické prezentačné zručnosti a riadenie celého tímu inštruktorov, ktorí aj na základe nepriaznivých letných a zimných jazdných podmienok zvládli kvalitne a hlavne bezpečne preškoliť rôznych typov vodičov z radov našich zamestnancov.“

S pozdravom a prianím ďalších pracovných úspechov Milan Polča
generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov
U.S.Steel Košice, s.r.o.

 


...a tisíce spokojených klientů zúčastněných na praktických kurzech bezpečné jízdy alias "školy smyku", jakož i e-Learningu školy bezpečné jízdy.


pro SR | vývojoví a hlavní partneři | pro ČR